fbpx

De Utrechtse Heuvelrug is een prachtig uitgestrekt gebied met ontzettend veel afwisselende natuur. De UHUT bestaat uit 2 rondes van 50km. Met Chalet Helena Heuvel als centraal punt gaat de ochtend 50km ronde richting Amerongen en de middag 50km ronde richting Austerlitz. Deelnemers kunnen kiezen uit de gehele ronde van 100km of uit de andere twee 50km rondes. Per afstand kunnen slechts 50 deelnemers zich aanmelden. Een special die je op GPX loopt en waarbij je kunt rekenen op de verzorging die je van ons gewend bent. Een stevige maar een unieke ULTRA die je een keer gelopen moet hebben.

Meer informatie volgt.

Deelnemers hebben tot uiterlijk 16:00 om te finishen.

10 minuten voor de start is er een korte briefing. Hierin leggen we de belangrijkste punten over het parcours en bijzonderheden kort uit.

De inschrijving sluit de vrijdagavond voor de trail om 20:00 uur. Daginschrijving is mogelijk op de locatie bij het secretariaat. Zorg dat je op tijd bent, minimaal 30 minuten voor aanvang van de starttijd.

  • Startnummer/ Racebib draag je zichtbaar en goed leesbaar;
  • Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat je deze meeneemt;
  • Het noodnummer van de organisatie (telefoon van Chris: 06 46 61 62 42) staat op je startnummer gedrukt;
  • Je kunt ons ook bereiken op: Cor (06 36 31 49 60) en Geraldine (06 39 39 49 61);
  • “We only leave footprints” dus neem een zelf een (opvouwbare) drinkbeker mee (er zijn echt geen plastic bekers bij de verzorgingsposten).

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade, kwetsuren of eventuele blessures.

Trail-Events is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoedingvoor te claimen.

Trail-Events behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt. niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.