fbpx

Het Schuitwater. Ooit was er een oude Maasgeul, nu is er stilstaand water. En dat water is een moeras geworden waar je door mag trailen. Over prachtige bruggetjes die zich kronkelend een weg banen langs riet, kikkers en allerlei moerasplanten. Steek je door dan belandt je plots op de heide, met grote Grazers en fraaie eenzame bomen. Om dan (net zo plots) uit te komen in een eeuwenoud bos. Een bos dat ruw is, ongeordend, doorleefd en pittig. 

Hogerop liggen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, vennen en akkers. En vergis je niet, er is hier niet veel vlak. Er zijn heel veel venijnige klimmetjes. Het Schuitwater is uniek door de variatie van zeer natte tot kurkdroge gebieden. De Start is bij een idyllisch plekje, en door een lange donkere “tunnel” kan jij dit avontuur ook meemaken. 

 

11:00 – 12:00 Afhalen startnummers
12:00 – Start 19 km
13:00 – Start 7 & 12 km

Deelnemers hebben tot uiterlijk 16:00 om te finishen.

10 minuten voor de start is er een korte briefing. Hierin leggen we de belangrijkste punten over het parcours en bijzonderheden kort uit.

De inschrijving sluit de vrijdagavond voor de trail om 20:00 uur. Daginschrijving is mogelijk op de locatie bij het wedstrijdsecretariaat. Zorg dat je op tijd bent, minimaal 30 minuten voor aanvang van de starttijd.

  • Startnummer/ Racebib draag je zichtbaar en goed leesbaar;
  • Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat je deze meeneemt;
  • Het noodnummer van de organisatie (telefoon van Chris: 06 46 61 62 42) staat op je startnummer gedrukt;
  • Je kunt ons ook bereiken op: Cor (06 36 31 49 60) en Geraldine (06 39 39 49 61);
  • “We only leave footprints” dus neem een zelf een (opvouwbare) drinkbeker mee (er zijn echt geen plastic bekers bij de verzorgingsposten).

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade, kwetsuren of eventuele blessures.

Trail-Events is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.

Trail-Events behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt. niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.