fbpx

Vanaf 05:00 uur

Wedstrijdsecretariaat open en afhalen startnummers

06:00 uur

Start 84K (4×21) & 105K Trail

 

09:00 uur

Start 63K Trail (3×21)

55K Trail (5×11)

10:00 uur

Start 42K Trail (2×21)

44K Trail (4×11)

11:00 uur

Start 21K Trail (1×21)

33K Trail (3×11)

12:00 uur

 

22K Trail (2×11)

13:00 uur

 

11K Trail (1×11)

13:45 – 00:00 uur

Binnenkomst deelnemers  

 

*Deelnemers hebben tot uiterlijk 19:00 om de laatste “loop” in te gaan.

10 minuten voor de start is er een korte briefing. Hierin leggen we de belangrijkste punten over het parcours en bijzonderheden kort uit. 

De inschrijving sluit de vrijdagavond voor de trail om 20:00 uur. Daginschrijving (tegen meerprijs) is mogelijk op de locatie bij het secretariaat. Zorg dat je op tijd bent, minimaal 30 minuten voor aanvang van de starttijd.

  • Startnummer/ racebib draag je zichtbaar en goed leesbaar;
  • Zorg dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat je deze meeneemt;
  • Het noodnummer van de organisatie (telefoon van Chris: 06 46 61 62 42) staat op je startnummer gedrukt;
  • Je kunt ons ook bereiken op: Cor (06 36 31 49 60) en Geraldine (06 39 39 49 61);
  • “We only leave footprints” dus neem een zelf een (opvouwbare) drinkbeker mee (er zijn echt geen plastic bekers bij de verzorgingsposten).

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade, kwetsuren of eventuele blessures.

Trail-Events is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.

Trail-Events behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt. niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.